top of page

Kinderen lopen voor Oekraïense kinderen

Na de grootste mondiale gezondheidscrisis sinds mensenheugnis, worden we nu met zijn allen geconfronteerd met een nieuw globaal, maar in senso strictu Europees, probleem van een grootscheepse militaire inval van een grote mogendheid in een nietsvermoedend buurland. Sinds 1945 heeft geen enkele potentaat het aangedurfd om een vrij Europees land op een dusdanig agressieve manier aan te vallen als hetgeen Poetin met zijn Russisch leger deed op 22 februari 2022 door zijn buurland Oekraïne aan te vallen met desastreuze gevolgen op alle mogelijke vlakken. Zelfs de wereldorde wordt verstoord en zelfs hier zijn mensen ongerust voor een mogelijke escalatie van het geweld. Buiten het onnoemelijke leed ter plaatse kwam een massale exodus op gang. Alle mannen tussen 18 en 60 jaar moeten in het land blijven. Alle anderen in de belegerde steden en op het platteland blazen de aftocht en vluchten naar West-Europa. Een maand later wordt ook ons land geconfronteerd met de opvang van deze vluchtelingen, die niet op zoek zijn naar een beter leven, maar gewoon vluchten om niet gedood te worden.
Gelukkig stelt België zich erg solidair op en een enorme organisatie wordt opgestart om deze mensen onderdak te kunnen verlenen. Zij zijn hier niet omdat ze het willen, maar omdat ze geen andere keus hebben. We zijn allemaal fier dat we deze mensen kunnen opvangen, hoe moeilijk ook en hoe basic ook de omstandigheden waarin we de meerderheid al dan niet kunnen huisvesten.
Maar deze mensen hebben meer nodig dan een dak boven hun hoofd en een basismaaltijd. Vooral hun kinderen zijn hun vriendjes kwijt en ontberen onderwijs en mogelijkheden om hun "kind-zijn" te beleven. Kinderen moeten kunnen spelen en naar school gaan en niet de hele dag moeten treuren.
Kiwanis Sint-Truiden Haspengouw zet zich sinds jaar en dag in voor kansarme kinderen. De leuze van Kiwanis International is niet voor niets "Serving the children of the World". Deze Bloesemrun stelt ons in staat om onze eigen kinderen de kans te geven om iets voor hun minder gelukkige leeftijdsgenoten te kunnen doen. Door deel te nemen aan onze wedstrijd kunnen de kleintjes (inschrijvingsprijs blijft bescheiden) hun steentje bijdragen om hun leed een beetje te verzachten.
De volledige opbrengst van de Bloesemrun zal dan ook integraal worden uitgekeerd aan de Oekraïense vlichtlingenkinderen.  Iedere inschrijver voor de wedstrijden zal dan ook worden uitgenodigd om een extra donatie uit te keren voor deze kinderen in nood, want daar doen we het voor.
Uiteraard is deze vraag geheel vrijblijvend en hoeft niemand zich verplicht te voelen eraan deel te nemen. 

Kiwanis Serving.jpg
bottom of page