top of page

Info door deelnemers

Douches/Vestiaire

Na de wedstrijd kan u een verkwikkende douche nemen alvorens de prijsuitreiking plaatsvindt. De prijsuitreiking van de korte afstand zal snel volgen na de start van de lange afstand. U kan de kleedkamers voor de wedstrijd gebruiken om zich om te kleden. U mag de achterliggende sporthal niet betreden. Er wordt een bewaakte vestiaire voorzien, achter de bar, waar u uw spullen veilig kunt achterlaten.

Aankomst

Aan de aankomst ontvangt u een flesje water, alsmede hydraterende sportdrank, sinaasappelen, bananen en peperkoek. Gelieve alle vormen van afval in de daartoe bestemde opvangplaatsen te deponeren.
Afhankelijk van het weer wordt er een waterbevoorrading voorzien op de lange afstand na 5 km. We voorzien dit enkel bij zonnig weer en als de temperatuur 20°C overschrijdt. U hoeft dan geen bekertje te voorzien maar we rekenen er wel op dat de bekertjes nergens in de natuur belanden en worden gedeponeerd in de voorziene bakken.

Podiumprijzen

 Prijsuitreiking 5,4 km om 15u40
Prijsuitreiking 10 km om 17u15
Prijsuitreiking kidsrun na iedere wedstrijd

 
Kidsrun : iedere deelnemer aan de Kidsrun ontvangt een aandenken. De eerste drie meisjes en jongens van iedere leeftijdscategorie ontvangen een prijs.
Criteriumruns : er worden 60 podiumprijzen voorzien. Zowel voor de korte als de lange afstanden zijn er gepersonaliseerde prijzen voor de eerste 3 dames en heren in de leeftijdscategoriën -35/-45/-55/-65/+65

Bereikbaarheid

Met de auto : De site van Hasp-O Zepperen is voor de Bloesemrun enkel toegankelijk via zijn zuidelijke toegangsroute, d.w.z. dat U via Zepperen Dorp de D'Oyestraat moet nemen, die voor de gelegenheid enkel verkeer in noordelijke richting toelaat. U kan rustig verderrijden naar de site waar een parkeerwachter u een parkeerplaats zal aangeven. Ook via de Kleindekkenstraat is de site bereikbaar. Parkeer niet uit eigen initiatief naast een straat op het parcours !! De site is niet toegankelijk via de Stokstraat of de Keelstraat.
Met de fiets : Langs overal wegen bereikbaar

Tijdsopname

Iedere vooringeschreven deelnemer aan de criteriumruns ontvangt op voorhand ter plaatse zijn borstnummer. Je zal je aanwezigheid dus even moeten melden aan de aanmeldtafels. Uw borstnummer bevat een gepersonaliseerde barcode, die na je aankomst zal worden gescand. Je zal op dat moment een mail ontvangen met je eindtijd. De eindrangschikking zal dan ook erg snel klaar zijn nadat de laatste loper van iedere afstand de eindmeet heeft overschreden. Voor de tijdsregistratie wordt samengewerkt met www.timetorun.be
Deelnemers met een vaste criteriumnummer hoeven zich niet te registreren (wel voorinschrijven) en kunnen zonder melding deelnemen aan de wedstrijd.

Uitslagen

Dadelijk na de wedstrijd zal de uitslag beschikbaar zijn, zowel online op www.timetorun.be als in gedrukte vorm. Ook de tussenrangschikking van het Helsphop loopcriterium zal snel kunnen volgen. Wij zorgen ervoor dat de uitslagen ten laatste tegen maandagavond 19 april op deze site verschijnen, zowel globaal als per categorie.
Alle deelnemers van de 5,4 en 10,0 km krijgen, onmiddellijk nadat ze de eindstreep overschreden, een automatisch gegenereerde mail in hun mailbox met hun persoonlijke uitslag.
Ook dadelijk na de wedstrijd zal de uitslag in gedrukte vorm raadpleegbaar zijn op de site van www.timetorun.be


 

bottom of page